Privacyverklaring & Cookieverklaring

Privacyverklaring & Cookieverklaring Kazem Aesthetica

Voor het maken van een afspraak voor een consult, of voor het beantwoorden van vragen is het nodig dat we persoonlijke gegevens van je hebben. Bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij behandelen je persoonlijke gegevens die je op onze website achterlaat vertrouwelijk. Want privacy vinden we heel belangrijk bij Kazem Aesthetica. In de privacyverklaring leggen we uit wat we met de gegevens die je op onze website achterlaat doen. En we vertellen ook wat we er niet mee doen.
Om de site goed te laten werken maken we gebruik van cookies. We leggen in de cookieverklaring uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waarvoor ze dienen.

Cookieverklaring

Vragen of een Verzoek indienen

Privacy vinden we heel belangrijk bij Kazem Aesthetica. Daarom hebben wij naast deze externe privacyverklaring op de website ook een intern privacyreglement. Voor het uitvoeren van medisch esthetische zorg en het voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerkt Kazem Aesthetica persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens verloopt in overeenstemming met onderstaande wetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
In het Privacyreglement staat beschreven op welke manier Kazem Aesthetica zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van betrokkenen om zal gaan. Dat is met name belangrijk voor de gegevens die we verwerken wanneer er een behandeling wordt afgesproken.

Heb je vragen of wil je je gegevens wijzigen of wil je dat we je het privacyreglement toesturen? Neem dan contact op via info@kazem.nl. Vermeld in het onderwerp: t.a.v. het secretariaat, privacyreglement.

Kazem Aesthetica
Boeingavenue 203
1119 PD Schiphol-Rijk
0172 509075
KvK 28075836

Persoonlijke instellingen

Je kunt hier je persoonlijke cookie instellingen aanpassen:

Bekijk cookie instellingen

 

Please rotate device...

Please rotate device...