Disclaimer

Disclaimer

Aan de informatie op deze website is veel zorg besteed. Door nieuwe ontwikkelingen kan informatie na verloop van tijd verouderen en daardoor kan de informatie onvolledig of onjuist zijn. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de informatie, teksten en beeldmateriaal op deze website. Links en verwijzingen naar andere sites en informatiebronnen zijn ter informatie van de gebruiker van deze website. Aan de inhoud van informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies en vervangt niet het consult bij Kazem Aesthetica.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enige opzicht verband houdt met het gebruik van www.kazem.nl

Teksten en beeldmateriaal op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. Toestemming vragen kan door een email te sturen naar info@kazem.nl

Please rotate device...

Please rotate device...